Website under construction:

Stichting Subciety Talentontwikkeling
Rembrandt van Rijnstraat 6
9718 PN Groningen
+31640433770
Merlijn Poolman
www.merlijnpoolman.nl
merlijn@subciety.nl

Stichting Subciety Talentontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van opkomende artiesten en doet dit op non-profit basis door haar netwerk en expertise ter beschikking te stellen ten gunste van de groei van de aangesloten artiesten. Internationale samenwerkingen op het vlak van muziekproductie, optredens en netwerkuitwisseling zijn hierin kernelementen.

De stichting komt voor uit het netwerk van Stichting Nederlandse Muziek Export en G2C - Gateway 2 China en doet dit in nauwe samenwerking met de boekers en management van de aangesloten artiesten. Zodoende mag Stichting Subciety Talentontwikkeling van de artiesten en management optreden als niet-exclusieve boeker, intermediair en de artiesten voorzien van internationaal (tour)management en treedt zij op als penvoerder bij eventuele subsidieaanvrager ten gunste van de ambities van de artiest.

In augustus 2023 zijn de eerste door Stichting Subciety Talentontwikkeling vertegenwoordigde artiesten:

Carmen Lisa

Myra

Selene

Stichting Subciety Talentontwikkeling verwacht op korte termijn meer artiesten aan zich te binden en deze zullen op de in de maak zijnde website worden getoond.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen:

merlijn@subciety.nl